Veckans minus, vecka 41

Varje vecka delar jag ut veckans minus här på bloggen, till något otrevligt eller tråkigt som har hänt under veckan, eller något jag verkligen ogillar. Jag är ju bra på att klaga på så mycket skit, så varför inte utse det värsta varje vecka? Det kan vara allt möjligt, från stort till smått. Mat, företeelser, prylar, kläder, musik… Kort och gott: Vad som helst, som varit riktigt dåligt under veckan.

Den här veckan går veckans minus till hela grejen med handikappersättning. Det är säkert tusentals svenskar med funktionshinder och sjukdomar som ger dem sådana merkostnader att de har rätt till handikappersättning enligt lagtexten, men som inte får det av flera olika anledningar. En är att ingen upplyser om att möjligheten finns, och en annan är självklart Försäkringskassans ytterst godtyckliga och i de flesta fall felaktiga bedömningar när de inte ens orkar läsa den forskning och de intyg man bifogar. ”Vi har en god hälso- och sjukvård.” – Jo, men det jag behöver är inte ens anslutet till landstinget, så vad spelar det för roll att den vård som är ansluten är god…?

Veckans minus går till Försäkringskassans bedömningssystem, som varierar något enormt från län till län, och ibland från dag till dag. Veckans minus går till att de som är sjuka, och faktiskt är oerhört fattiga på grund av de massiva merkostnader som gör att de ansöker om handikappersättning, tvingas att skriva prövningstillstånd, lusläsa lagboken för att ens ha en chans att få till ett överklagande, och tvingas göra detta utan hjälp.

Sveriges rikes lag, Lagbok. Veckans minus.

Det borde vara en enkel prövning, för det är ju alldeles uppenbart vad man har haft för merkostnader, vad man tvingas köpa själv, och vilken slags vård som inte går att få genom landstinget. Och det är faktiskt så, att när landstinget inte tillhandahåller en patient den vård han eller hon behöver, så bryter de mot Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763). Här är några exempel på några av de lagar som har brutits i mitt fall, så att då inte godkänna min ansökan om handikappersättning är verkligen att kasta sten i glashus.

2 § Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.

2 b § Patienten ska ges individuellt anpassad information om
1. sitt hälsotillstånd,
2. de metoder som finns för undersökning, vård och behandling och de hjälpmedel som finns för personer med funktionsnedsättning,
3. sina möjligheter att välja vårdgivare och utförare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården, samt
4. vårdgarantin.

2 e § Där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

3 § Varje landsting skall erbjuda en god hälso- och sjukvård åt dem som är bosatta inom landstinget.

3 a § När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska landstinget ge patienten möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar. Landstinget ska ge patienten den valda behandlingen om det med hänsyn till den aktuella sjukdomen eller skadan och till kostnaderna för behandlingen framstår som befogat.

3 b § Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas där,
1. habilitering och rehabilitering,
2. hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, och
3. tolktjänst för vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade.
Landstinget ska ge en patient med livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada möjlighet att inom eller utom det egna landstinget få en förnyad medicinsk bedömning, om det medicinska ställningstagandet kan innebära särskilda risker för patienten eller har stor betydelse för dennes framtida livskvalitet. Patienten ska erbjudas den behandling den förnyade bedömningen kan ge anledning till.

3 g § Landstinget ska erbjuda dem som är bosatta inom landstinget vårdgaranti. Vårdgarantin ska innehålla en försäkran om att den enskilde inom viss tid får
1. kontakt med primärvården (tillgänglighetsgaranti),
2. besöka läkare inom primärvården (besöksgaranti),
3. besöka den specialiserade vården (besöksgaranti), och
4. planerad vård (behandlingsgaranti).
5 § För hälso- och sjukvård som kräver intagning i vårdinrättning ska det finnas sjukhus. Vård som ges under intagning benämns sluten vård. Annan hälso- och sjukvård benämns öppen vård. Primärvården ska som en del av den öppna vården utan avgränsning vad gäller sjukdomar, ålder eller patientgrupper svara för befolkningens behov av sådan grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens

Veckan minus, need I say more?

Permalänk till denna artikel: https://argaklara.com/2014/10/veckans-minus-vecka-41/

2 kommentarer

  • Tofflanoktober 13, 2014 kl. 13:14
  • Svara

  Det är så jävla flängt, för när min mamma ansökte om handikappersättning för ganska många år sen nu, skickade hon in papper från doktorn. Sen kom en göbbe från Försäkringskassan hem till mamma och ställde frågor. Därefter var det inga problem. Nu fick mamma inte särskilt mycket i ersättning, men en tusenlapp var betydligt mycket mer då (1980-talet?) än nu, så omräknat.

  Jag fattar inte varför de ska knäppa sig och krångla så med dig!! F*n, jag önskar att jag kunde hjälpa dig på nåt sätt, men det kan jag inte. Precis som du behöver jag en inkomst.

  Kram i alla fall!

  1. Det är helt obegripligt! Det finns ingen landstingsansluten smärtlindrande behandling för mig, men ändå anger de ”Vi har en god hälso- och sjukvård” som motivation till att avslå min ansökan. Helt sjukt!

   Kram!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.